A Csallóköz név nyomában

Történelmi forrásainkban a leggyakrabban a sziget koronként változó írásmódú, de azonos hangzású magyar nevével, a Csallóközzel találkozunk. A Csallóköz név mellett azonban a szigetnek több más – különféle időkben keletkezett – nem magyar neve is volt.

A Csallóköz név nyomában

A sziget magyar neve

A Csallóköz név ma ismert legkorábbi hiteles okleveles említése Chollocuz alakban az 1250. évhez kötődik. A Csallóköz sziget név 1250-től kezdve aztán egyre gyakrabban szerepel okleveleinkben; többnyire a Csallóközi járás – a provincia Cholloukuz – alakban vagy annak szinonimájaként fordul elő.

A Csallóköz régi latin nevei

Ez időben a sziget hat latin nevét ismerjük; úgymint az Insula Jauriensis (Győri sziget), az Insula Sancte Marie (Szűz Mária vagy Boldogasszony szigete), az Insula Magna (Nagysziget),  az Insula Comaromiensis (Komáromi sziget), az Insula Cituorum (Kyt nép sziegete) és vegül az Insula Scironum (Szkírek szigete) nevet. Közülük kettő – a felsorolás rendjében a negyedik és az ötödik – örvendett szélesebb körű használatnak. Ezek a latin szigetnevek többnyire tudós alkotások voltak.

Aranykertnek is hívták? Csalók voltak e hajdan a helyiek vagy a Csalló folyóról  kapta a sziget a nevét?

Bővebben a Kukkonia weboldalán.