A Kukkonia polgári társulás új templomoltárt és ambót adományozott a nyékvárkonyi templomnak

A Szent Jakab védelme alatt álló nyékvárkonyi templomot a XIV. század második felében építették, valószínűleg az eredeti Árpád-kori templom elemeinek felhasználásával. A falu legmagasabb pontján álló épület a Csallóköz legnagyobb és legrégebbi templomai közé tartozik. Azt mondják, ez a templom olyan, akár egy ékszerdoboz. A Kukkonia polgári társulás ezért is tartotta fontosnak a támogatását.

Március elejére készült el a szembemiséző oltár és a hozzá tartozó pódium, július 2-án, vasárnap pedig megáldották az új ambót is. Mindhárom a Kukkonia polgári társulás adománya, valamint Világi Réka és Jan Van Daele esküvői fogadalmi ajándéka. Kivitelezője és dizájnere a nyékvárkonyi Jerábek Antal és édesapja Jerábek Anton volt. Az oltár és a szószék festését Marian Jamrich restaurátor végezte.

„Polgári társulásunk fontosnak tartja a régió történelmi értékeinek és természeti kincseinek támogatását. A nyékvárkonyi templom a legrégebbi templomok egyike a régiónkban. Világi Réka és férje, Jan Van Daele felajánlásához tisztelettel csatlakoztunk. Balogh Károly korábbi plébánossal egyeztetve egy új oltár és szószék, valamint pódium elkészítésének finanszírozásában egyeztünk meg” – ismertette Dóka Tímea.

Az oltár megáldását Boros Károly, nyugalmazott csíkszentdomokosi főesperes-plébános, végezte, az ambót pedig Nyékvárkony új esperes-plébánosa, Zsidó János áldotta meg.

 

-k-