Magyar vagyok és sikeres

Idén újabb három középiskolában folytatódott a Kukkonia Polgári Társulás „Magyar vagyok és sikeres” című előadás-sorozata. A szlovákiai magyarok érvényesülésének lehetőségeiről és sikereik mibenlétéről a tavalyi évhez hasonlóan, ezúttal is Simon Attila történész és Lampl Zsuzsanna szociológus beszélt a komáromi Selye János Gimnázium, a dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin Gimnázium, valamint a dunaszerdahelyi Vidékfejlesztési Szakközépiskola diákjainak. A neves szakemberek azzal a céllal látogattak el a középiskolákba, hogy előadásuk által megerősödjön a magyar diákok identitástudata.

Magyar vagyok és sikeres

Simon Attila neve mára összeforrt a szlovákiai magyarság 20. századi történetének kutatásával, szorgalmas kutatói és oktatói munkája gyümölcseként pedig személye mostanra igazi intézménnyé vált. A korábban a Vámbéry Ármin Gimnáziumban történelemtanárként dolgozó történész hamar megtalálta a közös hangot a tanulókkal, akikkel a felvidéki magyarok történelméről és identitásáról beszélgetett. Előadása egyik központi témája a szlovákiai magyar kisebbség sorsának alakulása volt Trianontól napjainkig. A rendhagyó történelemóra keretében az identitás mibenlétének kérdése is terítékre került. Hogyan válhat sikeressé egy szlovákiai magyar úgy, hogy közben nem csorbul önazonossága és nemzettudata? – egyebek mellett erre keresték a választ a diákok, akik aktívan bekapcsolódtak az előadásba.

Simon Attila azzal a gondolattal buzdította a hallgatóságot, hogy mindannyiukban ott rejlik a tehetség, s ezzel együtt a siker lehetősége is. „Ezt találjátok meg önmagatokban, higgyetek benne és tegyetek is érte!” – üzente zárásképp a fiataloknak az elismert történész.

Lampl Zsuzsanna előadásában felidézte a 2021-es szlovákiai népszámlálás eredményeit, és az azokból levonható szociológiai következtetésekre fűzte rá gondolatait. A szakember emlékeztetett, hogy bár visszaesett a szlovákiai magyar kisebbség lélekszáma a korábbi népszavazáson mért adatokhoz képest, a csökkenés mértéke azonban lassuló tendenciát mutat. Az interaktív előadás során a diákok releváns kérdéseire is igyekezett válaszolni a szociológus. A tanulók vele együtt gondolatokat fogalmaztak meg a siker definíciójáról, és számba vették azt is, mi kell ahhoz, hogy valaki sikeressé váljon.

Lampl Zsuzsanna azoknak a sikeres szlovákiai magyaroknak a példáján keresztül válaszolt a feltett kérdésekre, akik neve nem volt ismeretlen a hallgatóság körében sem. Gyakorlati tanácsokkal látta el a diákokat arra nézve, hogyan találják meg azt, amit szeretnek, és hogyan legyenek sikeresek benne.

A diákok érdeklődése és visszajelzései alapján örömmel nyugtázhatjuk, hogy sikeres volt a három iskolában megtartott előadás-sorozat. Úgy gondoljuk, a fiatalok mindannyian ráeszméltek, hogy magyarságunk megőrzése és felvállalása nem hátrány, hanem épp ellenkezőleg: előny a siker felé vezető úton.


Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

 

-k-