"A virágos Csallóközért" - pályázati kiírás 

A Kukkonia pályázatának célja a csallóközi települések szépülése, kulturált, egészséges környezet kialakítása, új zöldterületek, parkok, fasorok létesítése, a már meglevők fenntartása, ápolása, egyedivé alakítása, a közterek, utcák, épületek, intézmények virágosítása, pihenőhelyek kialakítása.

"A virágos Csallóközért" - pályázati kiírás 

A zöldfelületek rendezettebbé, szebbé teszik településeinket, és közben az összefogás és a közös munka a közösségépítéshez is hozzájárul. A pályázatnak köszönhetően hangsúlyt kap a környezettudatos gondolkodás, a szépülő környezet pedig kellemesebbé teszi az itt élők életét, növeli az egyes települések jó hírét. 

Jogosult pályázó: minden csallóközi település

A támogatásból finanszírozható:

  • az új zöldövezetek kialakítása, a már meglévők revitalizációja (virágok, bokrok, fák ültetése),
  • a pihenőhelyek kialakítása vagy bővítése (pl. padok, szemétkosarak kihelyezése),
  • a helyi turizmus támogatása (kétnyelvű tájékoztató táblák kihelyezése). 

A pályázati kérvények leadási határideje: 2018. augusztus 20.

Bővebb információ: http://kukkonia.sk/hu/a-viragos-csallokoezert-palyazati-kiiras

 

-k-